Pentru prima dată în ultimii 2 ani, BNM a redus rata de bază aplicabilă operațiunilor-cheie de politică monetară pe termen scurt, reducând-o cu 1,5 p.p. — de la 21,5% la 20% pe an.

Decizia a fost luată de Comitetul executiv al BNM în cadrul unei ședințe din 5 decembrie. Potrivit guvernatorului Băncii Naționale, Octavian Armașu, au fost reduse cu 1,5 puncte procentuale și ratele dobânzilor la creditele și depozitele overnight, de la 23,5% la 22% și, respectiv, de la 19,5% la 18% pe an.

De asemenea, norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei și în valută neconvertibilă a fost redusă, prin decizia BNM, în perioada 16 decembrie 2022 — 15 ianuarie 2023, de la 40% la 37%, iar în perioada 16 ianuarie 2023 la 34% din rata de bază. În același timp, rezervele obligatorii din fondurile atrase într-o monedă convertibilă sunt menținute la 45% din baza de calcul estimată.

Șeful Băncii Naționale a declarat că decizia de a relua relaxarea politicii monetare, de a diminua rata de bază și rata rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă, a fost motivată de confirmarea corectitudinii ultimei prognoze a BNM, precum și a ultimelor tendințe dezinflaționiste.

Octavian Armașu a declarat că datele actuale confirmă principalele ipoteze, concluzii, constatări legate de raportul asupra inflației publicat de Banca Națională a Moldovei în luna noiembrie, iar scăderea ratei anuale a inflației demonstrează încă o dată corectitudinea și promptitudinea acțiunilor BNM, precum și caracterul restrictiv al măsurilor de politică monetară întreprinse anterior.

Potrivit acestuia, actuala decizie a BNM a fost luată în contextul perspectivei modificării traiectoriei inflației anuale după vârful atins în trimestrul IV 2022 și al apariției unor presiuni dezinflaționiste pronunțate din partea cererii agregate, pe fondul unor deviații negative ale PIB-ului pe orizontul de prognoză.

Cu toate că riscurile și incertitudinile legate de inflație persistă și sunt direct legate de evoluția evenimentelor legate de conflictul militar din Ucraina, inclusiv de impactul acestora asupra mediului macroeconomic global și intern.

Guvernatorul Băncii Naționale a menționat că decizia BNM are menirea de a susține perspectiva cuprinzătoare de activare a activității economice, prin crearea precondițiilor pe piețele monetară, de credit și valutară, necesare pentru redresarea cererii agregate interne, care, în cadrul mecanismului de transmisie, se va răspândi prin mai multe canale, inclusiv cel de creditare.

Octavian Armașu a explicat că decizia de a reduce rezervele obligatorii din fondurile atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă cu 6 puncte procentuale (cu 3 puncte procentuale în două etape), va duce la o lichiditate suplimentară de circa 3,2 miliarde de lei pentru piața monetară. Acest lucru va contribui la creșterea resurselor de creditare a sectorului real și a sectorului public și va încuraja investițiile. El a spus că Moldova a fost printre primele țări din lume care au început să-și relaxeze politica monetară.

Procesul inflaționist a apărut mai devreme comparativ cu alte țări din regiune, iar măsurile restrictive ale politicii monetare a Băncii Naționale a Moldovei au avut impactul scontat de încetinire a inflației. Prin urmare, obiectivul BNM este de a modera așteptările inflaționiste și de a reduce și menține inflația într-o marjă de variație de ±1,5 p.p. față de ținta de inflație de 5% pe termen mediu.

Octavian Armasciu a subliniat că Banca Națională ia în calcul posibilele riscuri și incertitudini, în special în contextul evenimentelor legate de conflictul militar din Ucraina, inclusiv impactul acestuia asupra situației macroeconomice globale și interne.

Există, de asemenea, incertitudini legate de prețurile de import ale energiei și alimentelor. În aceste circumstanțe, BNM va continua să monitorizeze îndeaproape situația macroeconomică internă și externă și va interveni la momentul potrivit cu întregul arsenal de instrumente de politică monetară pentru a atinge obiectivul fundamental de asigurare și menținere a stabilității prețurilor.

Următoarea ședință a Comitetului executiv al BNM pentru politică monetară este programată pentru data de 7 februarie 2023, potrivit calendarului anunțat pentru anul viitor. Trebuie remarcat faptul că ultima dată când BNM a redus rata de bază aplicabilă principalelor operațiuni de politică monetară pe termen scurt a fost la 6 noiembrie 2020, reducând-o de la 2,75% — la 2,65% pe an. De atunci, nu a făcut decât să crească, ajungând la 21,5% în august 2022, și a rămas la acest nivel până la 5 decembrie anul acesta

InfoMarket

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *