Regulament membri

Membri ai Clubului Presei Economice pot fi atât persoane fizice, cât și juridice. Pentru a deveni membru, vă rugăm să completați cererea de aderare și ancheta membrului CPE și să o trimiteți la adresa contact@cpe.md.

Membrii CPE se angajează să respecte următorul Regulament.

REGULAMENTUL

privind obţinerea şi încetarea calităţii de membru al Clubului Presei Economice

Aprobat de Consiliul IP CPE prin

Procesul – verbal nr.01/25.02.2019

 1. Noţiuni generale

Prezentul Regulament este elaborat în baza Legii Republicii Moldova nr  Nr. 837 din 17.05.1996 cu privire la asociaţiile obşteşti, Codul civil și Statutul Instituției Private Clubul Presei Economice.

IP CPE promovează

 • dezvoltarea jurnalismului economic,
 • o înțelegere mai profundă a economiei și informarea opiniei publice despre activitatea instituțiilor publice și a sectorului privat, care are impact asupra cetățenilor;
 • îmbunătățirea accesului membrilor săi, prin toate instrumentele de care dispune, la toate sursele de informații economice de interes public;
 • îmbunătățirea statului moral și material al ocupației de jurnalist.

Clubul Presei Economice are trei tipuri de membru:

Membru de onoare — personalitatea sau organizația propusă de Consiliul Instituției să primească acest titlu, ca recunoaştere a susținerii și serviciilor aduse profesiei de jurnalist. Calitatea de membru de onoare poate fi acordată unor personalități ale vieții economice, financiare, politice, membri ale Uniunilor de creație, pentru contribuția de excepție la dezvoltarea și promovarea economiei și jurnalismului economic. Membrii de onoare au drepturile şi îndatoririle prevăzute în statut, cu excepţia celui de a alege şi a fi ales în organele de conducere ale CPE.

Membru titular – orice persoană cu studii superioare şi o activitate jurnalistică de cel puţin 2 ani, desfășurată ca angajat sau colaborator al unei redacții sau altă structură mass-media, care acceptă valorile CPE și reglementările Instituției.

Membru asociat / susţinător — orice persoană care, neîndeplinind condiţiile de membru titular ale unui ziarist economic, recunoaşte şi respectă Statutul și reglementările CPE şi doreşte să susţină activitatea CPE, fără dreptul de a alege şi a fi ales în organismele CPE.

 • Modalitatea de obţinere a calităţii de membru al Clubului Presei Economice

Calitatea de membru al Clubului Presei Economice se acordă de către Consiliul Instituției, în baza următoarelor acte:

 • Cererea de aderare la CPE;
 • Ancheta membrului CPE;
 • Copie după actul de identitate;
 • Copii ale actelor de studii ale solicitantului;
 • Alte documente și materiale care confirmă activitatea jurnalistică a solicitantului și specializarea în jurnalismul economic;

Candidatul obţine calitatea de membru al CPE după adoptarea deciziei de către Consiliul Instituției.

Membrul este înregistrat în Registrul membrilor CPE și îi este eliberat carnet de membru al Clubului Presei Economice.

 • Drepturile și obligațiile membrilor

Membrii CPE au dreptul să participe la activitățile Clubului Presei Economice, inclusiv să fie aleși în Consiliul Instituției, să primească remunerare pentru serviciile prestate, în conformitate cu legislația în vigoare, să vină cu inițiative și propuneri de activități sau proiecte ce urmează a fi realizate de CPE.

Membrii au dreptul să beneficieze de gratuit sau cu reduceri de instruirile organizate de Instituție, în măsura posibilităților oferite de programele de finanțare în vigoare și condițiile finanțatorilor.

Membrii au dreptul la reduceri oferite de partenerii CPE.

Membrii CPE se angajează să participe la ședințele cluburilor de presă și să publice relatări despre subiectele discutate în cadrul acestora.

Membrii CPE se angajează să relateze obiectiv orice subiect de presă și să respecte Codul deontologic al jurnalistului.

Membrii CPE se angajează să achite cotizația anuală de membru, dacă introducerea cotizației va fi decisă prin votul majorității membrilor titulari ai CPE.

 • Încetarea calităţii de membru şi excluderea din membrii CPE

Temei a încetării calităţii de membru al CPE poate servi cererea depusă de membrul CPE, nerespectarea obligațiilor asumate în calitate de membru, decesul membrului sau alte cauze.

Membrii își pot da demisia din CPE depunând o cerere Consiliului Instituției.

Un membru se consideră exclus din CPE, dacă lipsește timp de trei (3) ședințe consecutive ale clubului presei economice fără motivație.

Consiliul Instituției poate decide excluderea unui membru, dacă acesta nu publică relatări de la 3 ședințe ale Clubului, nerespectându-și, astfel, obligațiile de membru. Decizia de excludere se ia după audierea membrului cu pricina, cu majoritatea simplă a voturilor membrilor Consiliului Instituției.