În anul 2022, salariul nominal net per angajat în Moldova a fost de 8.899,6 lei, sau cu 16,6% mai mult decât în anul precedent

Acestea sunt rezultatele sondajului anual al Biroului Național de Statistică «Remunerarea și valoarea muncii în anul 2022». Se constată că salariul nominal acumulat pe lucrător (brut) a constituit 10.447,3 lei, cu 16,3% mai mult decât în anul precedent. Impozitele și taxele obligatorii pe salarii (contribuțiile la bugetul asigurărilor sociale de stat și la fondul asigurărilor obligatorii de asistență medicală) au reprezentat 14,8% din totalul veniturilor brute din salarii, în scădere cu 0,2 p.p. față de anul 2021. Totodată, salariul brut în sectorul bugetar a fost de 8.891,1 lei, în timp ce în sectorul real a fost cu 23,2% mai mare, de 10.954,7 lei. Salariul mediu la întreprinderile de stat a fost de 10.118,5 lei pe lună, iar la întreprinderile cu alte forme de proprietate — 10.677,8 lei. Se remarcă faptul că salariile la întreprinderile mari din sectorul real sunt de circa 1,8 ori mai mari decât la IMM-uri.

Astfel, la întreprinderile cu 250 de angajați sau mai mult, salariile au fost de 13.156,5 lei, iar la companiile cu 1-9 angajați — 7.378,1 lei. Anul trecut, cele mai mari salarii au fost încasate de lucrătorii din sectorul TIC — 27.775,8 lei (de 2,7 ori mai mult decât media națională), lucrătorii din sectorul financiar și asigurări — 19.795,9 lei (cu 89,5% mai mult decât media națională), lucrătorii din întreprinderile de producere și furnizare a energiei electrice, termice, gazelor, apei calde și aerului condiționat — 15.311,8 lei (cu 46,6% mai mult decât media națională). Cele mai mici salarii în 2022 s-au înregistrat în sectorul HoReCa — 6.320,5 lei (-39,5%), în agricultură, silvicultură și piscicultură — 6.700,7 lei (-35,9%), în artă, recreere și divertisment — 7.310,1 lei (-30%). În același timp, pe parcursul anului, salariile au crescut în toate sectoarele economiei (creșterea a variat între 5,6% și 25,7%). În sectorul public Salariile medii ale femeilor anul trecut au fost cu 15,5% mai mici decât cele ale bărbaților.

Această diferență este mai pronunțată în sectorul TIC, unde diferența dintre salariile bărbaților este cu 38,1% mai mare decât cele ale femeilor, precum și în sectorul finanțelor și asigurărilor (32,5%), al asistenței medicale și protecției sociale (22,4%). În același timp, femeile au primit mai mult decât bărbații în administrație și servicii de sprijin (5,7%), educație (4,3%) și alte servicii (3,6%). Salariul lunar în mun. Chișinău anul trecut a fost cu 22,8% mai mare decât media națională. Cele mai mici salarii medii au fost înregistrate în raionul Briceni — 6811 lei (cu 34,8% mai puțin decât media națională), raionul Ocnița — 7142,9 lei (cu 31,6% mai puțin), raionul Dondușeni — 7246,5 lei (cu 30,6% mai puțin). Anul trecut, aproximativ 87% dintre angajați au primit plăți lunare regulate, aproximativ 8,1% dintre angajați au primit plăți pentru timpul nelucrat, cum ar fi concediul de odihnă, iar 4,5% au primit plăți neregulate la salarii (prime, bonusuri etc.). Aproximativ 0,4% dintre angajați au primit plăți pentru munca în natură. Numărul de salariați la sfârșitul anului 2022 a fost de 729,6 mii de persoane, ceea ce reprezintă 1,3% (mai puțin decât la sfârșitul anului 2021, în timp ce numărul mediu de salariați a fost de 623,6 mii de persoane (+0,2% pentru anul respectiv).

InfoMarket

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *