«Rezervele valutare: specificul Moldovei»

Aceasta a fost tema seminarului organizat de Clubul de Presă Economică (CPE) împreună cu studenții Facultății de Jurnalism (grupa JR 213) a Universității de Stat din Moldova. 

Întâlnirea a avut loc în cadrul unui proiect de îmbunătățire a culturii financiare, astfel că s-a optat pentru cele mai relevante și acute subiecte. 

Studenților li s-a explicat că rezervele valutare sunt rezervele valutare oficiale deținute de Banca Națională, care sunt destinate pentru decontări internaționale, în caz de situații neprevăzute, precum și pentru generarea de venituri și reglementarea pieței valutare. Ele reprezintă un activ important în balanța de plăți a țării. Nu există o limită pentru rezervele valutare, ca atare. În schimb, băncile centrale trebuie să respecte un prag minim care să asigure că o țară își poate finanța toate importurile timp de trei luni. 

Rezervele valutare sunt active externe, deci nu pot fi deținute pe plan intern sub formă de depozite în băncile locale. Ele se află în afara sistemului. În cazul Moldovei, aproximativ 80% din rezerve sunt investite în titluri de valoare emise de guvernele unor țări precum SUA, Germania, precum și de organizații internaționale, iar restul sunt în valută în depozite sigure în bănci străine. Acest activ este gestionat doar de Banca Națională și de nimeni altcineva. 

În cadrul seminarului au fost prezentate noi statistici. Astfel, în luna octombrie, rezervele Băncii Naționale a Moldovei au crescut cu 8,6 milioane de dolari (+0,2%), totalizând 4,8 miliarde de dolari.

În total, acestea au crescut cu 418 milioane de dolari (+9,34%) de la începutul anului 2023. Recordul absolut al BNM a fost înregistrat în iulie 2023, când rezervele valutare au depășit 5 miliarde de dolari. 

Întrebarea principală pusă de studenți a fost: ce influențează creșterea și scăderea acestor active? Drept exemplu, le-au fost prezentați principalii factori care influențează cererea (economici și neeconomici), inclusiv cei sezonieri. De exemplu, iarna, când crește consumul de energie, crește cererea de valută străină, ceea ce duce la deprecierea leului moldovenesc. 

Toamna și vara, când se exportă produse cerealiere, cursul de schimb al leului se întărește. Același lucru se întâmplă și în perioada sărbătorilor, când cresc remitențele, crește oferta de valută străină și leul se apreciază. 

Orice factor care duce la o cerere sau o ofertă suplimentară de valută poate fi calificat drept nesezonal. Aceeași creștere a remitențelor, a subvențiilor, a împrumuturilor etc. este cea care pune presiune pe piața valutară a țării. 

S-a remarcat faptul că anul curent a fost specific: Factorul sezonier legat de resursele energetice s-a schimbat. Dacă anterior, același gaz natural era achiziționat prin intermediul Moldovagaz, care era un cumpărător important de valută pe piață, în acest an, unele resurse energetice au fost achiziționate direct prin intermediul împrumuturilor europene. Cu alte cuvinte, o parte din valută nu a fost cumpărată pe piața internă, ci a fost trimisă direct vânzătorilor de resurse energetice din străinătate. Acest lucru a creat un surplus de valută pe piața internă. Așa se explică creșterea fără precedent a rezervelor la 5 miliarde de dolari. 

Studenții au aflat, de asemenea, că toate rezervele valutare sunt reevaluate zilnic pe baza cursului oficial de schimb al leului moldovenesc față de dolarul american. Titlurile de valoare în valută străină sunt reevaluate o dată pe lună la prețul pieței.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *