Banca Mondială a redus cu 2 p.p. prognoza de creștere a PIB-ului Moldovei în 2024 — de la 4,2% la 2,2%, pentru anul 2025 cu 0,2 p.p. – de la 4,1% la 3,9%, iar pentru 2026 se așteaptă o creștere a economiei moldovenești cu 4,5%

Aceste cifre au fost prezentate de experții Băncii Mondiale în cadrul ședinței Clubului de Presă Economică, în cadrul căreia au fost prezentate perspectivele economice ale Moldovei din noul Economic Outlook al Băncii Mondiale. Experții BM prognozează ca în 2024 PIB-ul Moldovei va ajunge la 321,3 miliarde de lei , în anul 2025 — 349,7 miliarde de lei, în 2026 — 383 miliarde de lei, iar creșterea PIB-ului va fi de 2,2%, 3,9% și, respectiv, 4,5%. Inflația medie anuală este prognozată la nivel de 4,9% în 2024, 5,2% în 2025 și 5% în 2026. În această perioadă, exporturile moldovenești sunt planificate să crească cu 4,5%, 5,1% și, respectiv, 5,1%, iar importurile cu 4%, 4,1% și, respectiv, 4,1%. Ponderea datoriei externe în PIB va scădea de la 67,8% în 2024 la 67,2% în 2025 și la 65,8% în 2026, în timp ce deficitul bugetar va scădea de la 4,1% în 2024 la 3,4% în 2025 și la 3,1% în 2026.

Experții BM notează că economia Republicii Moldova ar urma să crească cu 2,2% în 2024, susținută de o creștere a venitului disponibil real, cauzată de inflația scăzută și de stimulentele fiscale pozitive. Redresarea treptată va fi determinată de consumul privat și de investiții, reflectând redresarea principalelor surse de venit disponibil (salarii, remitențe și transferuri sociale), inflația scăzută și o politică monetară adaptabilă care va crea condiții favorabile de creditare.

Cu toate acestea, persistă anumite riscuri. Creșterea consumului privat și a investițiilor ar putea rămâne sub mediile istorice din cauza prețurilor ridicate la energie și alimente și a lipsei de încredere a consumatorilor și a investitorilor. Exporturile nete ar putea avea un impact negativ asupra creșterii economice, deoarece creșterea importurilor este alimentată, pe de o parte, de o redresare treptată a cererii interne și, pe de altă parte, de exporturi mai mici către piețele CSI din cauza problemelor logistice, exacerbate de reexporturile mai mici către Ucraina.

În ceea ce privește oferta, se preconizează că creșterea în sectorul serviciilor, în special în domeniul IT, al transporturilor și călătoriilor și al serviciilor publice, susținută de oportunitățile de externalizare a IT și de modernizarea sectorului public, va contribui la creșterea în 2024. Se preconizează că creșterea în sectorul industrial va rămâne moderată, cu o producție încă sub nivelurile din Ucraina de dinainte de război, din cauza cererii externe slabe. Se observă că sectorul construcțiilor din Moldova se va confrunta cu provocări din cauza costurilor ridicate ale materialelor și a incertitudinii, în timp ce sectorul transporturilor va continua să beneficieze de devierea parțială a comerțului din Ucraina prin Moldova, deși în volume mai mici.

BM preconizează că contribuția sectorului agricol va fi limitată, în principal din cauza costurilor ridicate, a dificultăților logistice și a constrângerilor legate de productivitate. Creșterea economică pe termen mediu va fi susținută de o serie de factori favorabili, inclusiv reformele care vizează diversificarea economică și competitivitatea, alinierea la agenda de aderare la UE, stimulente fiscale pozitive și rate ale dobânzii favorabile. Experții BM estimează că PIB-ul se va apropia treptat de potențialul său în 2025, pe măsură ce reformele de aderare la UE se vor accelera.

Sectorul serviciilor va fi principalul motor de creștere, cu contribuții semnificative din partea sectorului IT și a sectorului public. Sprijinit de îmbunătățirea cererii externe și de sentimentul investițional regional, se preconizează că sectorul industrial își va reveni treptat, producția urmând să atingă în 2025 nivelurile anterioare invaziei rusești în Ucraina. Se preconizează că industria alimentară își va reveni treptat, în paralel cu creșterea cererii interne, deși se va confrunta cu provocări sporite din cauza costurilor de producție mai mari și a concurenței din partea țărilor vecine.

Experții BM evaluează o performanță moderată a sectorului energetic, caracterizată de prețuri la energie semnificativ mai mari comparativ cu nivelurile de dinaintea pandemiei COVID-19. Autoritățile planifică măsuri de eficiență energetică la scară largă, cu accent pe construcția de infrastructuri. Creșterea se va produce în industrii predominant orientate spre export, cum ar fi cea textilă, farmaceutică și electrotehnică. Potrivit experților BM, contribuția sectorului agricol va rămâne modestă pe termen mediu, fiind limitată de problemele de productivitate.

InfoMarket