Potrivit estimărilor BM, dacă nu ar exista compensarea facturilor la energie, rata sărăciei în Moldova ar crește de 1,5 ori — de la 28,2% la 43,6%.

Acest lucru este menționat într-un studiu realizat de experții Băncii Mondiale, care notează că recenta creștere a prețurilor la energie a exacerbat problemele legate de accesibilitatea energiei în Moldova. La începutul sezonului de încălzire 2023/2024, prețurile la gaze au crescut de aproape 4 ori, în comparație cu sezonul 2020/2021, în timp ce prețurile la încălzire și electricitate au crescut cu 170% și, respectiv, 40%. Prețurile combustibililor solizi (lemn de foc) au crescut, de asemenea, cu 30%.

În absența unor măsuri de atenuare sau a unor comportamente compensatorii, cum ar fi reducerea consumului de energie, modelarea cu ajutorul datelor din Ancheta privind bugetul gospodăriilor (ABG) arată că, în sezonul de încălzire, costurile energiei ar fi fost de două ori mai mari decât într-un scenariu ipotetic cu prețuri ale energiei la nivelurile de dinaintea crizei.

Gospodăriile din mediul urban care alocă deja o parte semnificativă din buget pentru gazele naturale și-ar vedea costurile crescând de 2,7 ori față de nivelul din scenariul alternativ. În mod similar, gospodăriile din Chișinău care suportă costuri semnificative pentru încălzirea urbană și-ar fi văzut costurile cu energia electrică crescând de 2,6 ori față de nivelurile de dinaintea crizei. În absența unor măsuri de atenuare, creșterea recentă a prețurilor la energie ar fi putut avea un impact negativ semnificativ asupra bunăstării, în special pentru gospodăriile din zonele urbane și din Chișinău.

Utilizând ABG și prețurile la energie de dinaintea crizei pentru a calcula care ar fi fost rata sărăciei dacă prețurile la energie ar fi rămas la nivelurile de dinaintea crizei, fără măsuri de atenuare, experții BM au constatat că rata sărăciei ar fi fost cu 15,4 p.p. (de 1,5 ori) mai mare în timpul sezonului de încălzire — 43,6 la sută în loc de 28,2 la sută. În termeni absoluți, gospodăriile din mediul urban (în comparație cu cele din mediul rural) și gospodăriile din sudul deja mai sărac (în comparație cu gospodăriile din alte regiuni) ar înregistra cea mai semnificativă creștere a ratei sărăciei în timpul sezonului de încălzire, această rată fiind cu 21 p.p. mai mare decât rata sărăciei de referință.

InfoMarket