BM: Moldova trebuie să-și schimbe mecanismul de compensare a energiei pentru a stimula consumul eficient de energie

Potrivit unui studiu realizat de experții Băncii Mondiale, mecanismul de reducere a vulnerabilității energetice (EVRF) din Moldova ar putea fi îmbunătățit prin decuplarea consumului de energie de subvenții, asigurându-se că cei care au cea mai mare nevoie primesc asistență. În prezent, EVRF consumă cea mai semnificativă parte a bugetului de asistență socială, împreună cu serviciile de asistență socială.

Reformele ulterioare ar putea include reformarea EVRF prin decuplarea acordării de subvenții de consumul real de energie pentru a stimula consumul eficient, de exemplu prin introducerea unor tarife de consum legate de suprafața încălzită și prin traducerea reducerilor facturilor la utilități în beneficii monetizate.

Această ajustare poate reduce costurile cu energia pentru gospodăriile vulnerabile și poate preveni cheltuielile excesive ale programului, reducând astfel presiunea financiară asupra bugetului. Pe termen mediu, este important să se integreze EVRF cu programele sociale existente și să se dezvolte un program cuprinzător de «ultimă instanță» care să includă, de asemenea, o serie de evenimente adverse — cum ar fi șocurile energetice, dezastrele naturale, pierderea principalului întreținător și situațiile de sărăcie cronică.

Având în vedere provocările actuale legate de accesul la energie și de prețurile ridicate ale energiei, este esențial ca guvernul să se concentreze pe furnizarea de opțiuni de finanțare a eficienței energetice la prețuri accesibile pentru a ajuta gospodăriile să își gestioneze mai bine costurile energetice. Investițiile în măsuri de eficiență energetică vor reduce consumul global de energie, reducând astfel facturile la energie pentru gospodării și întreprinderi.

Acestea ar putea include inițiative precum îmbunătățirea izolației, modernizarea sistemelor de încălzire și răcire și promovarea aparatelor eficiente din punct de vedere energetic, pe care autoritățile încep să le pună în aplicare.

Proprietarii de locuințe cu venituri reduse nu dispun de mijloacele financiare necesare pentru a-și renova proprietățile, ceea ce îi împiedică să profite de avantajele economice și de altă natură ale modernizărilor eficiente din punct de vedere energetic. Chiar și în cazul subvențiilor pentru energie, resursele financiare limitate ale gospodăriilor sărace fac dificilă contribuția acestora la cofinanțarea necesară sau asigurarea unor opțiuni de finanțare accesibile.

Băncile ezită adesea să acorde împrumuturi din cauza acestor obstacole și a altora, cum ar fi lipsa de garanții. Programele de asistență financiară de succes, cum ar fi subvențiile sau împrumuturile cu dobândă redusă pentru modernizări eficiente din punct de vedere energetic sau pentru instalații de energie regenerabilă, pot ajuta gospodăriile și întreprinderile să investească în măsuri de reducere a costurilor.

În plus, creșterea gradului de conștientizare a consumatorilor cu privire la practicile și tehnologiile de economisire a energiei poate permite consumatorilor să facă alegeri în cunoștință de cauză pentru a reduce consumul de energie și costurile. Îmbunătățirea și modernizarea infrastructurii energetice, inclusiv a rețelelor de transport și de distribuție, este planificată pentru a crește eficiența și a reduce pierderile de energie, ceea ce poate duce la costuri mai mici pentru consumatori. În plus, promovarea concurenței pe piața energiei prin simplificarea procedurilor și permiterea participării sectorului privat poate duce la prețuri mai competitive și la îmbunătățirea serviciilor pentru consumatori.

Creșterea ponderii surselor de energie regenerabilă în mixul energetic va contribui la diversificarea aprovizionării cu energie și la reducerea dependenței de energia importată, ceea ce ar putea duce la scăderea prețurilor la energie în timp. Experții BM notează că Moldova ar trebui să ia în considerare posibilele opțiuni de finanțare din partea UE și a altor donatori, precum și din partea sectorului privat.

InfoMarket