Ministerul Economiei a inițiat modificări la legislația care reglementează crearea Fondului de creștere și dezvoltare economică

Ministerul Economiei a anunțat crearea noului fond în cadrul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului la jumătatea lunii septembrie a acestui an, iar acum ministerul pregătește un cadru de reglementare și juridic. În special, activitatea fondului va fi reglementată de Legea privind întreprinderile mici și mijlocii.

Se preconizează că Fondul de creștere și dezvoltare economică va funcționa în tandem cu Fondul de garantare a împrumuturilor pentru IMM-uri, scopul său fiind acela de a oferi întreprinderilor mici și mijlocii acces la finanțare prin intermediul instituțiilor financiare partenere. Partenerii vor fi bănci și instituții de credit nebancare, cu excepția companiilor a căror activitate principală este leasingul financiar. IMM-urile vor fi sprijinite prin următoarele instrumente: împrumuturi, rambursarea integrală sau parțială a împrumuturilor (dobânzi, comisioane, taxe, asigurări și alte plăți legate de împrumuturi suportate de beneficiar) etc.

Guvernul va aproba volumele de finanțare, criteriile de eligibilitate ale partenerilor și beneficiarilor, precum și organizarea și funcționarea fondului și utilizarea resurselor acestuia printr-o hotărâre separată, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a proiectului de lege. Fondul în sine va fi format din diferite surse — fonduri bugetare; resurse alocate de parteneri și/sau donatori (credite/împrumuturi, sprijin financiar și tehnic, granturi); venituri obținute din împrumuturi și refinanțări; uzufruct; venituri obținute din investiții financiare și alte surse legale.

Potrivit estimărilor preliminare, prin intermediul noului Fond, IMM-urile din Moldova vor primi 70 de milioane de lei în 2022, 450 de milioane de lei în 2023 și 1,3 miliarde de lei în 2025. — 1,3 miliarde de lei. În total, în 2022-2025, în cadrul acestui fond vor fi acordate 2.800 de împrumuturi pentru întreprinderi. Creditul mediu acordat în cadrul FAD în 2022 va constitui 700 mii lei, iar până în 2025 valoarea acestuia va crește până la 1,1 milioane lei.

Crearea Fondului va avea un impact pozitiv asupra competitivității întreprinderilor mici din Moldova. În același timp, până în 2025 vor fi create 18,9 mii de noi locuri de muncă, iar plățile fiscale ale IMM-urilor la buget vor crește cu 13 miliarde de lei. Consultările privind proiectul sunt deschise până la 14 octombrie: https://bit.ly/3rr97Nd.

InfoMarket

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *