BNM a redus rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt cu 1,25 puncte procentuale. — de la 6% la 4,75% pe an

Această decizie a fost luată de Comitetul executiv al BNM în cadrul ședinței din 7 noiembrie. De asemenea, Banca Națională a redus cu 1,25 puncte procentuale ratele dobânzilor la creditele și depozitele overnight — de la 8% la 6,75% și, respectiv, de la 4% la 2,75% pe an.

De asemenea, s-a decis că rata rezervelor obligatorii aplicată la mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă va fi redusă, începând cu perioada de aplicare a rezervelor obligatorii în lei moldovenești din 16 decembrie 2023 până la 15 ianuarie 2024, de la 34% la 33% din baza de calcul. În același timp, rata rezervelor obligatorii aplicată fondurilor atrase în valută liber convertibilă va fi redusă, începând cu perioada de aplicare a rezervelor obligatorii în valută liber convertibilă din 16 decembrie 2023 până la 15 ianuarie 2024, de la 45% la 43% din baza de calcul.

Potrivit BNM, astfel, prin adoptarea noilor decizii de politică monetară, Banca Națională continuă procesul de relaxare a politicii monetare, care a început la sfârșitul anului trecut. BNM urmărește stimularea creditării și susținerea cererii agregate interne, atât prin încurajarea consumului și a investițiilor, echilibrarea economiei naționale, cât și fixarea anticipațiilor inflaționiste, în vederea menținerii inflației în intervalul de fluctuații vizat pe termen mediu. Prognoza actuală confirmă încă o dată tendințele dezinflaționiste prognozate anterior.

BNM subliniază faptul că riscurile și incertitudinile prognozei au crescut, în special în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu. De asemenea, din mediul extern, există riscuri legate de cotațiile energiei, de declinul activității economice în zona euro, de războiul din Ucraina, de calendarul relaxării politicii monetare în regiune și în lume, de șocurile temporare ale ofertei și ale prețurilor la produsele alimentare. În același timp, se manifestă și incertitudinile interne, inclusiv ajustările tarifare, modul în care se reflectă în statistici compensațiile energetice pentru sezonul rece, fluxul de refugiați, condițiile meteorologice și viitoarele recolte agricole.

De asemenea, în cadrul ședinței de astăzi, Comitetul executiv al BNM a aprobat Raportul asupra inflației nr. 4, precum și modificările privind ratele aplicate la plata dobânzii la rezervele obligatorii în dolari SUA și euro. BNM a precizat că va continua să monitorizeze procesul inflaționist, evaluând riscurile și incertitudinile legate de acesta și, în caz de necesitate, va propune cele mai eficiente măsuri pentru menținerea stabilității prețurilor. Următoarea ședință de politică monetară a BNM va avea loc la 14 decembrie, conform calendarului stabilit.

De remarcat faptul că ultima dată când BNM a modificat rata de bază, aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt, a fost la 20 iunie, când a redus-o cu 4 p.p. — de la 10% la 6% pe an. La următoarele două ședințe — la 9 august și 19 septembrie — a menținut-o la același nivel.

InfoMarket

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *