Fluxul net al investițiilor străine directe în Moldova în 9 luni 2023 a totalizat 301,18 mil. dolari SUA, cu 37,3% mai puțin decât în aceeași perioadă a anului 2022.

Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, cu trimitere la datele Băncii Naționale a Moldovei, afluxul total de investiții străine directe în ianuarie-septembrie 2023, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2022, s-a redus cu 28,8% — de la 738,51 mil. dolari la 525,88 mil. dolari, iar fluxul de ieșire s-a redus cu 12,9% — de la 257,93 mil. dolari la 224,7 mil. dolari.

Dinamica de reducere a fluxului net de intrare a investițiilor străine directe în Moldova în 9 luni 2023 cu 37,3% — până la 301,18 mil. dolari SUA a fost rezultatul creșterii nete a pasivelor (capitalul nerezidenților investit în Moldova) cu 305,4 mil. dolari SUA. În același timp, activele nete (capitalul rezidenților moldoveni investit în alte țări) au crescut cu 4,2 mil. dolari SUA. Fluxul de capital sub formă de investiții străine directe în ianuarie-septembrie 2023 s-a redus cu 40,5%, comparativ cu nivelul din ianuarie-septembrie 2022, ceea ce s-a datorat scăderii intrărilor nete de capital (-53,4%) și a profiturilor reinvestite (-21,4%).

InfoMarket

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *