Parlamentul a aprobat cel de-al patrulea pachet de debirocratizare și facilitare a activității de afaceri, care va permite economisirea a 183 de milioane de lei pe an

Deputații au adoptat în prima lectură proiectele de modificare a unor acte normative menite să faciliteze activitatea de întreprinzător. Acesta este cel de-al 4-lea pachet aprobat, al cărui scop este eliminarea barierelor administrative, a cerințelor nerezonabile sau depășite, în scopul reducerii costurilor agenților economici în activitatea lor de întreprinzător și limitării acțiunilor de corupție. Concret, la inițiativa Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, vor fi operate modificări la 12 regulamente, legi care acoperă diverse domenii: achiziții publice și burse de mărfuri, construcții și urbanizare, protecția consumatorilor, turism rural, instruire în domeniul sănătății, igienei și securității muncii, certificarea cheilor publice etc.

Autorii estimează că proiectul de lege va permite economisirea a circa 183 de milioane de lei anual. Autorii au propus recunoașterea burselor de mărfuri autorizate în țările UE, în cazul în care acestea sunt înregistrate oficial ca persoane juridice în Republica Moldova și îndeplinesc cerințele minime ale legislației locale. În plus, conceptul de «bursă de mărfuri» în ansamblu va fi modernizat pentru a se asigura că acesta este în conformitate cu modelele moderne de burse de mărfuri. Printre elementele noi importante se numără: permiterea tranzacționării sub formă de proceduri de achiziții publice pe o platformă electronică gestionată de bursa de mărfuri; posibilitatea ca bursa să gestioneze mai multe categorii de piață; o varietate mai mare de contracte de schimb etc. Această tendință de modernizare va permite tranzacțiile electronice și diversificarea contractelor de schimb.

O altă inovație este eliminarea «registrului de reclamații» în formă fizică: se propune eliminarea obligației de a-l păstra într-un loc vizibil și de a-l întreține. În schimb, legea va prevedea că societatea este obligată să primească și să înregistreze reclamațiile consumatorilor. În prezent, toate întreprinderile de comerț cu amănuntul și de alimentație publică sunt obligate să aibă o carte de reclamații, dar acestea sunt utilizate la minimum. În UE, registrul de reclamații a fost înlocuit de mult timp cu noi mecanisme (apeluri la o linie telefonică de urgență, rezolvarea problemelor direct cu comercianții etc.). Anularea acestei cerințe în Moldova va permite întreprinderilor să economisească anual aproximativ 2 milioane de lei la achiziționarea registrelor de reclamații.

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării menționează că orice reclamație depusă direct la vânzători sau la Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor are aceeași forță juridică ca și o reclamație înregistrată într-un registru de reclamații. Totodată, în legătură cu litigiile apărute între consumatori și cumpărători privind neconformitatea produselor nealimentare, Legea privind protecția consumatorilor va prevedea o perioadă mai lungă de reparare sau de înlocuire a bunurilor, dar numai cu acordul consumatorului: în loc de 14 zile, vor fi permise până la 30 de zile. De asemenea, se are în vedere eliminarea normei care permite consumatorului să ceară rambursarea în cazul în care apare un defect în termen de 6 luni de la utilizarea bunurilor. Această măsură este considerată inechitabilă pentru vânzător și reprezintă un abuz din partea consumatorului.

De asemenea, se are în vedere extinderea categoriilor de entități care vor putea efectua expertize tehnice pentru a determina cauza neconformității bunurilor. Alte modificări se referă la eliminarea restricțiilor impuse caselor rurale privind numărul de camere și de turiști, precum și la gama de produse utilizate pentru deservirea turiștilor. Casele rurale vor putea oferi hrană turiștilor folosind produse de producție proprie, cultivate în fermele din localitate sau din localitățile învecinate. Totodată, vor fi organizate cursuri de igienă gratuite și online, ceea ce va duce la o economie de 10 milioane de lei anual. Obligația de instruire periodică a șefilor de subdiviziuni și a lucrătorilor trimiși la instruirea în domeniul protecției muncii, care are loc o dată la 3 ani, va fi, de asemenea, eliminată și înlocuită cu instruirea pe parcursul întregii vieți. În acest caz, se vor economisi 77 de milioane de lei.

Modificările legislative prevăd, de asemenea, eliminarea termenului de valabilitate a biletelor de călătorie, excluderea declarațiilor în relațiile cu proprietarii de utilități publice (gaze naturale, apă și canalizare, energie electrică, energie termică). Nu va fi necesară prezentarea extraselor de date care sunt disponibile în registrele publice. Un astfel de extras costă 130 de lei, ceea ce înseamnă că economiile anuale pentru întreprinderi se vor ridica la aproximativ 4,7 milioane de lei.

Va exista, de asemenea, posibilitatea interacțiunii la distanță între operator și consumator: acest lucru va permite economisirea a încă 1,5 milioane de lei, dacă cel puțin 30% din interacțiuni vor avea loc la distanță. De asemenea, va fi mai ușor de obținut o semnătură electronică — datorită identificării la distanță cu verificare prin înregistrare video a solicitantului, va fi posibilă obținerea unei semnături electronice de la distanță. Economiile estimate se vor ridica la 14 milioane de lei. Proiectul de lege, elaborat ținând cont de legislația europeană în domeniu, urmează să fie examinat de Parlament în lectura a doua.

InfoMarket 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *