Conform previziunilor FMI, creșterea PIB-ului Moldovei în 2021 va fi de 7,5%, iar în 2022 — 4,5%.

Acest lucru se precizează în materialele Fondului Monetar Internațional, publicate în urma consultărilor încheiate cu Moldova în conformitate cu articolul IV din acordul cu FMI. Experții Fondului prevăd că în termeni nominali, produsul intern brut al Moldovei în 2021 se va ridica la 232,5 miliarde lei (13 miliarde dolari în dolari), iar în 2022 – la nivel de 255,6 miliarde lei (13,6 miliarde dolari). Indicele mediu al prețurilor de consum este preconizat la nivel de 4% în 2021 și de 6,2% în 2022.

În același timp, inflația la sfârșitul anului 2021 este proiectată la nivel de 7,9%, iar la sfârșitul anului 2022 – de 5%. Experții FMI notează că economia Moldovei se redresează după o recesiune economică bruscă din 2020 cauzată de pandemia COVID-19 și secetă. Se estimează că, creșterea PIB-ului real va ajunge la 7,5% în 2021, determinată de cererea internă puternică, susținută de creșterea constantă a creditelor și a salariilor, precum și de fluxuri semnificative de remitențe.

Creșterea inflației în Moldova s-a accelerat din cauza redresării cererii și a creșterii prețurilor la resursele energetice și alimente. Se estimează că deficitul bugetar va ajunge la 5% din PIB în 2021 din cauza costurilor crescute asociate cu depășirea crizei. Datoria națională a crescut la 34% din PIB, în timp ce situația conturilor din sectorul extern s-a înrăutățit din cauza creșterii prețurilor globale la mărfuri și a unei redresări a activității economice interne. Potrivit experților FMI, progresul obținut cu greu în asigurarea transparenței acționarilor băncilor moldovenești, conformarea proprietarilor acestora cu cerințele de business și etice, precum și progresul în managementul eficient al băncilor au sporit rezistența sectorului financiar în fața crizei în curs.

Măsurile de protejare a independenței, autonomiei financiare și a bunei guvernări a Băncii Naționale au contribuit la stabilitatea macrofinanciară, în timp ce îmbunătățirile recente ale integrității financiare au contribuit la protejarea sectorului financiar de fluxurile financiare ilicite. FMI subliniază că, în ciuda progreselor semnificative, guvernanța generală și slăbiciunile structurale continuă să împiedice îmbunătățirea susținută a nivelului de trai al cetățenilor moldoveni. Mecanismele de asigurare a statului de drept și de combatere a corupției rămân slabe.

Cheltuielile guvernamentale sunt ineficiente și nu vizează rezolvarea problemelor stringente, iar infrastructura este de proastă calitate și în același timp inaccesibilă. Nivelurile ridicate de emigrare, în special în rândul persoanelor cu studii, continuă să blocheze acumularea capitalului uman.

Un mediu de afaceri subdezvoltat limitează investițiile private și productivitatea. Experții Fondului subliniază că riscurile unei înrăutățiri a situației continuă să împiedice prognozele. Riscurile externe includ un impact mai sever sau mai prelungit al crizei energetice globale, o redresare economică globală mai slabă decât se aștepta și efectele tensiunilor geopolitice, care pot avea efecte negative asupra comerțului, fluxurilor de capital și remitențelor și pot complica politicile prudente. Pe plan intern, riscurile includ noi valuri de infecție cu Covid-19 și o situație înrăutățită ca urmare a reînnoirii șomajului și a închiderii afacerilor.

Mai mult, revenirea instabilității politice, contracararea intereselor obscure și oboseala de la reforme ar putea eroda încrederea, limita finanțarea externă și exacerba pierderea experienței profesionale de către instituțiile guvernamentale cheie, exacerbând și mai mult capacitatea deja slabă de implementare a Moldovei.

http://www.infomarket.md

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *