În prima jumătate a anului 2022 PIB-ul Republicii Moldova a fost de 120,6 miliarde de lei, neschimbat în termeni reali față de aceeași perioadă a anului 2021.

Datele au fost prezentate de Biroul Național de Statistică, precizând că Produsul Intern Brut pentru trimestrul II al anului 2022 a fost de 64,3 miliarde de lei în prețuri curente de piață. Comparativ cu trimestrul al doilea din 2021, PIB-ul a scăzut în termeni reali cu 0,9% și cu 0,6% în termeni ajustați sezonier.

Potrivit BNS, creșterea PIB-ului în prima jumătate a anului 2022, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2021, a fost influiențată de următorii factori: comerț cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și motocicletelor (a contribuit cu 2% la creșterea PIB) cu o pondere de 17,1% în formarea PIB și o creștere de 13,6% a valorii adăugate brute (VAB); sănătate și asistență socială (+0,7%) cu o pondere de 5,2% în formarea PIB și o creștere de 13,6% a VAB; activități financiare și asigurări (+0,4%) cu o pondere de 3,4% în formarea PIB și o creștere de 11,9% a VAB. În același timp, următoarele activități au avut un impact negativ asupra evoluției PIB în perioada analizată: construcții (-1,7%), cu o contribuție de 7,2% la formarea PIB și o scădere a VAB cu 18,5%; industria prelucrătoare (-0,5%), cu o contribuție de 10,5% la formarea PIB și o scădere a VAB cu 4,5%; operațiuni imobiliare (contribuție de 0,5% la formarea PIB), cu o contribuție de 7,1% la formarea PIB și o scădere a VAB cu 5,8%; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat (-0,3%), cu o pondere de 3% în formarea PIB și o scădere de 12,2% a VAB; agricultură, silvicultură și pescuit (-0,2%), cu o pondere de 3,9% în formarea PIB și o scădere de 4,8% a VAB.

Potrivit BNS, impozitele nete pe produse, cu o pondere de 14,3% în formarea PIB-ului, au contribuit cu 0,2% la scăderea PIB-ului, în timp ce volumul acestora a scăzut cu 1,7%. În ceea ce privește utilizarea, creșterea PIB-ului în simestrul I 2022 au contribuit: exporturile nete de bunuri și servicii au contribuit cu 3,9% la creșterea PIB-ului, datorită unei creșteri a volumului fizic al exporturilor de bunuri și servicii (+45,4%), pe fondul unei creșteri mai modeste a importurilor de bunuri și servicii (+15,8%); consumul final al sectorului public (+1,3%), care a crescut cu 7,3%, reprezentând 19,8% din PIB; consumul final al gospodăriilor (+0,1%), care a crescut cu 0,1%, reprezentând 81,5% din PIB. În același timp, o contribuție negativă la indicele de volum al PIB a avut-o acumularea brută de capital fix (-1,9%), cu o pondere de 22,8% în formarea PIB și o scădere de 7,3%. După cum a relatat anterior agenția InfoMarket, Guvernul a redus prognoza de creștere a PIB-ului pentru anul 2022 de la 0,3% la 0% în cadrul unei noi prognoze macroeconomice convenite cu experții FMI.

Anterior, în aprilie, prognoza de creștere a PIB-ului pentru 2022 a fost redusă de la 4,5% la 0,3%. Potrivit Ministerului Finanțelor, în prezent, PIB-ul în termeni nominali este preconizat să fie de 279,7 miliarde de lei în 2022 în loc de 273,5 miliarde de lei prognozat anterior, iar creșterea PIB-ului este preconizată să fie de 0% în loc de 0,3%.

InfoMarket

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *