BNM a menținut rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la același nivel — 6% pe an

Această decizie a fost luată de Comitetul executiv al BNM în cadrul ședinței din 9 august. De asemenea, Banca Națională a lăsat neschimbate ratele dobânzilor la creditele și depozitele overnight — 8% și, respectiv, 4% pe an. De asemenea, au rămas neschimbate și normele privind rezervele obligatorii ale băncilor atât în lei, cât și în valută. În special, norma rezervelor obligatorii din fonduri atrase în lei și în valută neconvertibilă a rămas la nivelul actual — 34% din baza de calcul, iar norma rezervelor obligatorii din fonduri atrase în valută liber convertibilă — 45% din baza de calcul. Potrivit BNM, decizia privind politica monetară a fost luată în condițiile în care efectele de stimulare, adoptate anterior de către BNM, încă se răspândesc. În același timp, se observă că măsurile restrictive de politică monetară, întreprinse de BNM anul trecut, au avut efect.

Astfel, din octombrie 2022 până în iunie 2023, rata anuală a inflației s-a redus cu peste 21 de puncte, de la 34,6% la 13,2%. Banca Națională menționează că inflația va continua să scadă, apropiindu-se de nivelul țintă de 5%, considerat optim pentru creșterea și dezvoltarea economică a Republicii Moldova. Această tendință va oferi perspective pozitive pentru activitatea economică. Potrivit Băncii Naționale, în aceste condiții, inflația nu mai este un factor determinant care ar putea influența deciziile agenților economici și ale gospodăriilor casnice privind consumul și investițiile.

Se așteaptă o reducere în continuare a ratelor dobânzilor la credite. În cadrul ședinței de astăzi a Comitetului executiv al BNM, în cadrul căreia a fost aprobat și cel de-al treilea Raport asupra inflației, au fost discutate incertitudinile și riscurile care persistă atât în interiorul, cât și în afara țării. În prezent, acestea susțin tendința dezinflaționistă. Banca Națională a Moldovei a precizat că va continua să monitorizeze situația macroeconomică internă și externă și, în funcție de evoluția acesteia, va propune noi măsuri de politică monetară necesare pentru restabilirea și menținerea inflației la nivelul țintit. Următoarea decizie privind politica monetară va fi luată în luna septembrie. Amintim că, la ultima ședință de politică monetară din 20 iunie, BNM a redus rata de bază, aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt, cu 4 p.p. — de la 10% la 6% pe an.

Anterior, la 11 mai, Banca Națională a redus-o cu 4 p.p. — de la 14% la 10% pe an, la 20 martie — cu 3 p.p. — de la 17% la 14% pe an, iar la 7 februarie — tot cu 3 p.p. — de la 20% la 17% pe an. De remarcat faptul că, anterior, BNM a redus rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt doar la 5 decembrie 2022, diminuând-o cu 1,5 p.p. — de la 21,5% la 20% pe an. Înainte de aceasta, ea nu mai fusese redusă timp de 2 ani, din 6 noiembrie 2020, când a fost redusă de la 2,75% — la 2,65% pe an. De atunci, până la 5 decembrie 2022, rata doar a crescut, ajungând la 21,5% în august 2022

InfoMarket