Guvernul a aprobat un plan de măsuri pentru pregătirea sezonului de încălzire 2023-2024

Documentul prevede trei scenarii posibile de evoluție a situației și un plan de măsuri corespunzător fiecăruia dintre ele. Primul scenariu — fără restricții la livrările de gaze naturale de către Gazprom — presupune că livrările de gaze și energie electrică în Moldova se vor efectua în condiții normale și, în consecință, nu vor fi luate măsuri speciale.

Al doilea scenariu presupune ipoteza menținerii ipotetice a livrărilor de gaze naturale de către Gazprom în limitele a 5,7 milioane de metri cubi pe zi (sau cu 42% mai puțin decât este stabilit în contract) și dezvoltarea a două situații. În prima, Moldovagaz decide să repartizeze cele 5,7 milioane de metri cubi pe zi furnizate de Gazprom între malul drept și malul stâng proporțional cu cota de consum stabilită în 2021, fără a ține cont de volumul de gaze naturale furnizate către MGRES pentru producerea de energie electrică destinată consumatorilor de pe malul drept. În cel de-al doilea scenariu, Moldovagaz decide să aloce 5,7 milioane de metri cubi de gaze naturale pe zi furnizate de Gazprom consumatorilor de pe malul stâng al Nistrului, inclusiv pentru producerea de energie electrică destinată consumatorilor de pe malul drept. Cel de-al doilea scenariu prevede o scădere cu 10% a temperaturii în rețeaua centralizată de încălzire, trecerea la combustibili alternativi la fabricile de zahăr Moldova-Zahar și Sudzucker-Moldova, precum și utilizarea rezervelor de gaze naturale.

Cel mai pesimist, cel de-al treilea scenariu, elaborat de Ministerul Energiei, presupune o anulare completă a contractului de furnizare a gazelor naturale semnat de Moldovagaz și Gazprom. În acest caz, vor fi utilizate rezervele de gaze naturale formate de către Energocom, Termocom SA va trece la utilizarea parțială a combustibilului alternativ în producerea energiei termice (50% din păcură), implementarea mecanismelor stabilite în acordul de interconectare dintre operatorii de transport al gazelor naturale din Ucraina și România, precum și utilizarea împrumuturilor BERD pentru implementarea proiectului «Securitatea aprovizionării cu gaze naturale» (faza 2). În elaborarea scenariilor, Ministerul Energiei a ținut cont de contextul geopolitic actual, legat de războiul din Ucraina și de politizarea comerțului cu energie de către Federația Rusă, care a crescut riscurile de aprovizionare cu energie în toate țările europene. În același timp, principala vulnerabilitate în următorul sezon de încălzire ar putea fi capacitatea limitată a consumatorilor moldoveni de a plăti pentru resursele energetice scumpe.

De asemenea, ministerul a propus un set de măsuri de reducere a consumului de gaze naturale în următorul sezon de încălzire: monitorizarea zilnică a consumului rațional de resurse energetice în spațiile publice și comerciale; organizarea unor campanii de informare a consumatorilor despre modalitățile de reducere a consumului; utilizarea biomasei în producerea căldurii pentru încălzirea clădirilor publice; evaluarea creșterii cererii de lemne de foc și cărbune. În plus, Ministerul Energiei a elaborat un set de măsuri preventive pentru a evita posibilul impact al crizei de aprovizionare cu gaze naturale, definind sarcini specifice pentru fiecare agenție și întreprinderi din sectorul de aprovizionare cu energie.

InfoMarket