Datoria de stat internă a Moldovei la sfârșitul lunii octombrie 2021 a fost de 33 miliarde 102,6 milioane lei, în creștere cu 245,2 milioane lei (+ 0,7%) față de luna precedentă.

Totodată, în ianuarie-octombrie 2021, datoria de stat internă a Moldovei a crescut cu 3 miliarde 867 milioane lei (+ 13,2%), întrucât la finele lunii decembrie 2020 era la nivel de 29 miliarde 235,6 milioane lei. De remarcat că indicatorul record al datoriei de stat interne a Moldovei a fost înregistrat la sfârșitul lunii iulie 2021, când constituia 34 miliarde 333,6 milioane lei, iar la sfârșitul lunii septembrie — 32 miliarde 857,4 milioane lei.

Potrivit Ministerului Finanțelor, creșterea datoriei de stat interne în zece luni curent s-a datorat în principal creșterii emisiunii de titluri de stat pe piața primară. În special, la sfârșitul lunii octombrie 2021, datoria la titlurile de stat emise pe piața primară se ridica la circa 18 miliarde 671,42 milioane lei, adică cu 4 miliarde 110,39 milioane lei (28,2%) mai mult decât la sfârșitul anului 2020 ( 14 miliarde 561,03 milioane lei), și a reprezentat 56,4% din volumul total al datoriei interne.

Totodată, datoria la obligațiunile emise pentru executarea de către Ministerul Finanțelor a obligațiilor de plată reieșite din garanțiile de stat din 17 noiembrie 2014 și 1 aprilie 2015, la sfârșitul lunii octombrie 2021, constituiau 12 miliarde 351,2 milioane lei, în descreștere cu 260 milioane lei (-2,1%), comparativ cu datele de la sfârșitul anului 2020 (12 miliarde 611,2 milioane lei). Aceasta a reprezentat 37,3% din valoarea totală a datoriei de stat interne a Moldovei la sfârșitul lunii octombrie 2021.

Datoria la titlurile de stat convertite la sfârșitul lunii octombrie 2021 a fost de 2 miliarde 080,02 milioane lei, în creștere față de sfârșitul anului 2020 , cu 16,63 milioane lei (+ 0,8%) și constituind 6,3% din valoarea totală a datoriei de stat interne la sfârșitul lunii septembrie 2021. Potrivit Ministerului Finanțelor, în zece luni 2021, rata medie ponderată a dobânzii la titlurile de stat vândute la licitații a fost de 5,17% (pe tipuri de titluri de stat: 91 de zile — 3,49%, 182 de zile — 5,17%, 364 de zile — 5,63%, 2 ani — 5,49%, 3 ani — 5,85%, 5 ani — 6,11%, 7 ani — 6,58%), ceea ce este cu 0,04 puncte procentuale mai puțin decât în aceeași perioadă a anului precedent. Amintim că, datoria de stt internă a Moldovei a crescut în 2020 cu 5 miliarde 739,7 milioane lei (+ 24,4%), însumând 29 miliarde 235,6 milioane lei la sfârșitul lunii decembrie.

InfoMarket

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *