În Moldova, companiile vor putea folosi reguli modernizate, simplificate și mai flexibile de origine a mărfurilor.

Potrivit Serviciului Vamal, un set de norme actualizate care stabilesc un nou standard pentru regulile de origine vor fi aplicabile între Republica Moldova și partenerii săi comerciali. Această soluție va permite dezvoltarea în continuare a lanțurilor de aprovizionare integrate și a comerțului internațional, în beneficiul afacerilor și al dezvoltării economice.

Serviciul Vamal informează că, în cadrul relațiilor comerciale preferențiale dintre Republica Moldova cu țările Uniunii Europene, țările CEFTA și Republica Turcia, sunt aplicabile regulile de origine prevăzute de Convenția regională cu privire la regulile de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene (Convenția PEM) adoptată la Bruxelles la 9 decembrie 2009, la care Republica Moldova a aderat în 2015. Discuțiile pentru modernizarea Convenției PEM au început încă în 2012, pentru a adapta regulile de origine la realitățile economice care sunt în continuă schimbare.

Deși Convenția PEM revizuită necesită a fi aprobată în unanimitate în cadrul Comitetului mixt creat pe marginea Convenției PEM, mai multe părți contractante își exprimă rezerve față de adoptarea acesteia. Prin urmare, majoritatea părților contractante ale Convenției PEM, inclusiv Republica Moldova, au decis să aplice în prealabil regulile revizuite la nivel bilateral.

Această soluție temporară ar permite agenților economici din statele-părți contractante, care au acceptat aplicarea regulilor revizuite, să beneficieze de reguli de origine modernizate, simplificate și mai flexibile. În acest scop, pentru protocoalele de origine conținute în fiecare acord de comerț liber bilateral semnat de RM și de diferiții parteneri au fost inițiate modificări pentru a include o ,,anexă A”, care conține regulile de origine tranzitorii, fără a aduce atingere aplicării regulilor de origine actuale ale Convenției PEM.

Actualele părți contractante PEM care și-au exprimat interesul de a începe să aplice în mod tranzitoriu regulile de origine revizuite sunt: Uniunea Europeană, țările CEFTA, Georgia, Islanda, Israel, Iordania, Liban, Moldova, Norvegia, Elveția, Turcia și Ucraina, plus Secretariatul European Asociația de Liber Schimb (EFTA) și Secretariatul Acordului de Liber Schimb Central European (CEFTA). Cele două seturi de reguli de origine vor coexista între părțile contractante care le aplică. Agenții economici vor putea alege între regulile de origine actuale ale Convenției PEM și regulile de origine tranzitorii. Această alegere se va examina pentru fiecare lot de marfă. Regulile vor fi aplicate într-un mod tranzitoriu, până la adoptarea în unanimitate a Convenției PEM revizuite.

Principalele amendamente conținute în regulile de origine tranzitorii pot fi rezumate la următoarele: cumulul regional de origine a devenit mai flexibil (introducerea cumulului „complet” pentru majoritatea produselor); posibilitatea de rambursare a taxelor pentru majoritatea produselor (se exclude regula no draw-back, cu mici excepții); prelucrări sau transformări mai flexibile și mai simple, de exemplu eliminarea cerințelor cumulative, praguri mai mici de valoare adăugată locală, transformare dublă pentru textile (mai multe operațiuni de finisare conferă origine), posibilități de alegere multiple pentru produse chimice (reacțiile chimice conferă origine); toleranța (pragurile valorii materialelor neoriginare) a crescut de la 10% la 15%; înlocuirea regulii „transportului direct” cu regula „non-manipulare”; reguli de separare contabilă mai flexibile; posibilitatea — în viitor și cu condiția ca părțile contractante solicitante să fie de acord — să înlocuiască certificatele de origine cu declarațiile de origine ale exportatorilor înregistrați și să emită certificate de origine electronice.

Exportatorii care nu au nevoie să aplice regulile tranzitorii, pot aplica regulile de origine din Convenția PEM, utilizând dovezile de origine corespunzătoare. În baza informațiilor deținute, Comisia Europeană va publica în scurt timp o matrice pentru a reflecta care țări aplică regulile de origine tranzitorii și data de la care pot fi aplicate aceste reguli.

InfoMarket

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *