BNM a majorat rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt cu 2,0 puncte procentuale- de la 6,5% până la 8,50 la sută anual.

Este de remarcat faptul că o astfel de creștere a ratei de refinanțare de bază cu 2 puncte procentuale simultan are loc pentru prima dată din toamna anului 2015, când rata a fost majorată de la 17,5% la 19,5%.

Totodată, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis majorarea cu 2,0 puncte procentuale a ratelor de dobândă la creditele și la depozitele overnight – de la 8,5% până la 10,50 și, respectiv, de la 4,5% până la 6,50 la sută anual. În același timp, se mărește norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă, începând cu perioada de aplicare a rezervelor obligatorii în lei moldovenești 16 februarie–15 martie 2022, cu 2,0 puncte procentuale și se stabilește în mărime de 28,0 la sută din baza de calcul.

Norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă rămâne neschimbată. Comitetul Executiv al Băncii Naționale a Moldovei a luat aceste decizii la ședința extraordinară a BNM din 13 ianuarie, aprobând aceste măsuri de politică monetară în vederea reducerii impactului șocurilor asupra economiei. Portrivit Băncii Centrale, ședința extraordinară a Comitetului Executiv al BNM a fost determinată de analiza și evaluarea celor mai recente informații macroeconomice legate de mediul extern și intern, în special de recenta accelerare a inflației.

Astfel, susține BNM, configurarea politicii monetare are scopul să tempereze presiunile inflaționiste, astfel încât să diminueze efectul șocurilor asupra economiei pentru o revenire mai rapidă a acesteia în echilibru. La asemenea măsuri recurg băncile centrale, care pe fundalul intensificării inflației la nivel global, își revizuiesc prognozele de inflație în sens ascendent pentru trimestrele ce urmează. În comunicatul Băncii se mai menționează că, accelerarea inflației din ultima perioadă denotă vulnerabilitatea procesului inflaționist autohton față de evoluțiile din mediul extern, explică accelerarea inflației din ultima perioadă, care se datorează preponderent șocurilor de ofertă din perspectiva creșterii prețurilor internaționale și regionale la produsele alimentare, la resursele energetice și la alte materii prime cu repercusiuni asupra prețurilor de import.

Totodată, presiuni asupra inflației se manifestă și din partea cererii în contextul creșterii venitului disponibil și al creditării de consum, care au susținut majorarea prețurilor subcomponentelor inflației de bază, dar și a prețurilor la produsele alimentare. În acest context, creditele noi acordate în moneda națională au menținut tendința de creștere și în luna decembrie 2021 în proximitatea maximelor istorice, volumul acestora majorându-se cu 46.7 la sută în termeni anuali.

Astfel, majorarea ratei de bază în combinație cu majorarea normei rezervelor obligatorii sunt orientate spre diminuarea ritmurilor de creștere a creditelor de consum, care la moment au un impact puternic proinflaționist și totodată pune presiuni asupra deficitului contului curent al balanței de plăți, balanței comerciale și cursului de schimb.

Banca Națională a Moldovei dă asigurări că, va continua să monitorizeze atent evoluțiile mediului intern și internațional și este pregătită să vină cu măsurile necesare în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental de asigurare a stabilității prețurilor.

De menționat că ultima dată când BNM a modificat rata de bază de refinanțare a fost 3 decembrie 2021, când, ținând cont de așteptările inflaționiste, a decis majorarea ratei de bază aplicate principalelor operațiuni de politică monetară pe termen scurt cu 1 punct procentual — de la 5,5% la 6, 5% pe an. Tot atunci cu un pp au fost majorate ratele dobânzilor la împrumuturile și depozitele overnight — de la 7,5% la 8,5% și, respectiv, de la 3,5% la 4,5% pe an.

InfoMarket

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *