Compania de stat Energocom va returna 1 miliard de lei la bugetul de stat și își va reduce capitalul social cu această sumă

Acest lucru este stipulat printr-o decizie relevantă adoptată de Comisia pentru Situații Excepționale, având în vedere stabilizarea relativă a pieței gazelor naturale și scăderea prețurilor la gaze, dat fiind faptul că Energocom este asigurată cu rezerve și lichidități suficiente pentru perioada rece 2023-2024 și pentru a returna parțial la bugetul de stat fondurile investite în 2022. S-a convenit că, prin derogare de la articolul 77 alineatul (6) din Legea privind societățile pe acțiuni, Energocom SA va achiziționa 1 milion de acțiuni proprii la prețul nominal de 1000 de lei pe acțiune în trei tranșe, dar nu mai târziu de 30 noiembrie, pentru a reduce capitalul social.

Energocom va achiziționa propriile acțiuni fără a aplica procedurile prevăzute în capitolul III din Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare privind aprobarea procedurii de achiziționare de către o societate pe acțiuni a acțiunilor plasate. Agenția Proprietății Publice, în calitate de acționar unic, ar trebui să ia deciziile corespunzătoare în legătură cu procedura de achiziționare a 1 milion de acțiuni ale Energocom. Se stipulează că Comisia Națională a Pieței Financiare nu va percepe taxe și comisioane în legătură cu procedura de achiziționare a acțiunilor proprii ale Energocom și de reducere a capitalului autorizat al acesteia.

Prin derogare de la Legea privind depozitarul central unic, depozitarul central unic nu va percepe comisioanele stabilite în conformitate cu cadrul de reglementare pentru decontarea tranzacțiilor cu acțiuni corporative Energocom.

InfoMarket