Banca Națională a Moldovei a prioritizat supravegherea bancară pentru anul 2024 și va continua să monitorizeze în mod rezonabil activitatea băncilor pentru a menține sustenabilitatea și stabilitatea acestora

Potrivit raportului Băncii Naționale, în același timp, sistemul bancar din Moldova a încheiat anul 2023 cu rezultate financiare bune. Anul trecut, în supravegherea bancară, Banca Națională a Moldovei s-a axat în principal pe gestionarea eficientă a consecințelor războiului din Ucraina, precum și a inflației. În pofida factorilor externi negativi, indicatorii prudențiali ai băncilor licențiate s-au menținut în limitele reglementate, reflectând rezistența sectorului bancar ca urmare a reformelor întreprinse în ultimii ani. De asemenea, anul trecut a avut loc o scădere a intensității solicitărilor băncilor, dar acestea nu au dispărut cu totul. A

vând în vedere prezența unor riscuri semnificative de natură individuală și macroeconomică, Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru anul 2024 cele mai importante direcții în procesul de supraveghere bancară, atât în cadrul supravegherii din oficiu, cât și al supravegherii la fața locului. Astfel, în anul 2024, procesul de supraveghere bancară al BNM se va axa, în principal, pe următoarele domenii: I. Guvernanța corporativă; II. Riscul de credit; III. Riscul ratei dobânzii asociat activităților din afara portofoliului de tranzacționare; IV.

Analiza, evaluarea și remedierea vulnerabilităților legate de sistemele și serviciile de plată și decontare; V. Prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului; VI. Identificarea și gestionarea eficientă a riscurilor legate de tehnologia informației și comunicațiilor. În acest sens, în 2024, Banca Națională a Moldovei va continua să evalueze asigurarea unui control adecvat al riscurilor și existența unui proces decizional independent și eficient. De asemenea, BNM își va continua activitățile de identificare și evaluare a noilor riscuri legate de dezvoltarea tehnologiilor financiare și a jurisdicțiilor considerate vulnerabile la activitățile de spălare a banilor sau de evitare a sancțiunilor internaționale. Supravegherea continuă va monitoriza, de asemenea, dinamica creditelor acordate persoanelor fizice, ținând cont de creșterea acestora.

Eforturile de supraveghere ale Băncii Naționale se vor concentra, de asemenea, pe acțiunile întreprinse în fața tendințelor de digitalizare a serviciilor de plată și de modernizare a sistemului automatizat de decontări interbancare, precum și pe introducerea plăților instantanee în viitorul apropiat. În același timp, BNM va asigura supravegherea TIC pentru a spori reziliența băncilor și a asigura o apărare adecvată împotriva amenințărilor și atacurilor cibernetice. Documentul cu prioritățile BNM în domeniul supravegherii bancare pentru anul 2024 este publicat pe pagina web a BNM și poate fi accesat la adresa https://www.bnm.md/ro/content/psb

InfoMarket 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *