De la 1 septembrie, organizațiile de creditare nebancare trebuie să aplice cerințe de creditare responsabilă.

Acest lucru este prevăzut în Regulamentul privind cerințele de creditare responsabilă aplicate instituțiilor de creditare nebancare, aprobat de Comisia Națională a Pieței Financiare. Regulamentul stabilește o serie de cerințe pentru societățile de credit nebancar înregistrate în Registrul instituțiilor de creditare nebancare autorizate care se referă la acordarea creditelor nebancare și/sau leasing financiar, inclusiv condițiile și procedurile de evaluare a capacității consumatorului de a rambursa creditul nebancar și/sau leasingul financiar, precum și gradul de acoperire a garanțiilor. Documentul stabilește principiile de creditare responsabilă și normele de evaluare a bonității consumatorului. Astfel, înainte de a încheia un contract de împrumut cu consumatorul, OCN trebuie să evalueze solvabilitatea acestuia (pe baza informațiilor despre venitul confirmat); să se bazeze pe principiul rambursării creditului prin venitul consumatorului, mai degrabă decât pe colectarea forțată din contul proprietății gajate; să evalueze capacitatea reală a consumatorului de a-și îndeplini obligațiile asumate prin contractul de împrumut, dar să nu aștepte creșterea venitului său; să respecte termenul maxim de rambursare a împrumutului etc. Documentul stabilește limite privind raportul dintre împrumuturi și garanții (până la 80% pentru investițiile în bunuri imobiliare); raportul dintre ratele de plată a împrumuturilor și venituri (40%, cu câteva excepții). Răspunderea pentru încălcarea cerințelor de creditare responsabilă revine în întregime OCN, inclusiv în cazul în care împrumuturile sunt acordate prin intermediari creditari.

InfoMarket

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *